Melding

Over ons

H.O.A.T. staat voor "hulp organisatie agricultuur Thailand".

Zoals al uit de naam blijkt, is Thailand het werkgebied van de stichting, en dan met name de provincie “Isaan”, welke de armste is van de plattelandsgebieden.

HOAT is een in Nederland geregistreerde stichting en is in 2007 opgericht door de huidige voorzitter van de stichting, dhr. Ruben van Beek.
Hoewel de naam van de stichting doet vermoeden dat de stichting zich alleen met landbouwprojecten bezig houdt is dit niet uitsluitend het geval. 
Een van de hoofdactiviteiten van de stichting is namelijk scholen op het platteland van Thailand voorzien van waterzuiveringssystemen. 
Voor de naam HOAT is in 2007 gekozen vanwege het feit dat het eerste grote en succesvolle project de naam "geef een big" betrof, een project dat wel landbouw gerelateerd is en op een afzonderlijke pagina uitgelicht wordt.
De volledige doelstellingen van de stichting zoals bij de notaris gedeponeerd luiden:

a.    het bieden van hulp aan arme gezinnen in de vorm van levende have en landbouwbenodigdheden met name op he t platteland in Thailand en elders in de wereld;
  
b.    het bieden van ondersteuning aan ieder persoon of instelling op het gebied van gezondheid,
sanitair, arbeid, educatie, sociale positie en voedselvoorziening;

c.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verschaffen van werk, lesmateriaal, voedsel, waterzuiverings apparatuur en levende have alsmede het overbrengen
van kennis in de ruimste zin van het woord.

In de praktijk komt het er op neer dat de stichting zich voornamelijk inzet voor het in eerste instantie voor kinderen toegankelijk maken van waterzuiveringssystemen op scholen zodat zij kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater. 

Daarbij hoort een stuk informatieverschaffing wat leidt tot gewaarwording en besef.
Tevens onderzoekt HOAT de mogelijkheid om de verschaffing van schoon en veilig drinkwater over te brengen op de omliggende dorpen en huishoudens. 

Naast de 2 bovengenoemde projecten houdt HOAT zich terloops bezig met zogenaamde "adhoc" projecten.
Zo heeft HOAT ondersteuning geboden aan de door overstroming getroffen gezinnen in de provincie Buriram Thailand, op verzoek van een donateur een huisje gebouwd voor een dakloze familie en deel genomen aan een aantal dorpsprojecten die er op gericht waren de levensomstandigheden in de dorpen te verbeteren. 

© Copyright