Melding

Filtertechniek

Op deze pagina behandelen we de techniek welke HOAT toepast bij de filtering van grond-, leiding- en oppervlaktewater.
 1. Onder grondwater verstaan we water dat wordt opgepompt van onder de grond uit meestal een "ondiepe" bron (minder dan 100 meter).
   
 2. Onder oppervlaktewater verstaan we water uit kanalen, meren en vijvers.
   
 3. Onder leidingwater verstaan we grondwater en/of oppervlaktewater dat na een eventuele simpele lichte zuivering gebaseerd op bezinking van zweefvuil met behulp van aluin,  en de eventuele toevoeging van chloor, het waterleidingnetwerk wordt ingepompt.

Voor het gemak zullen we deze drie soorten hierna "grondwater" noemen.
Op de pagina: "De huidige situatie" kunt u lezen welke gevaren dit soort water kan herbergen.

Om het grondwater om te zetten in schoon en veilig drinkwater komt heel wat kijken en het proces is een stuk uitgebreider dan bij de filtering van regenwater.
Bij grondwater hebben we te maken met allerlei soorten vervuiling en schadelijke stoffen zoals van nature aanwezige zware metalen, mineralen in een te hoge concentratie en bacterien.
Maar ook veelvuldig gebruikte kunstmesten en pesticiden die tijdens de regenbuien  in de vijvers, meren en de grond verdwijnen .

Onder deze stoffen bevinden zich ook mineralen die het lichaam in bepaalde mate nodig heeft zoals o.a. kalk, magnesium, potasium en ijzer, maar in zeer hoge concentraties.
Daarbij komt dat een te hoge concentratie van deze "goede" stoffen het filterproces om schoon en veilig drinkwater te creeeren negatief kan beinvloeden en het filtersysteem kan schaden waardoor een onvoldoende zuivering wordt verkregen.

We "strippen" het water volledig en ontdoen het van alle mineralen, zware metalen en bacterien die het herbergt om vervolgens de juiste mate aan wenselijke mineralen die het lichaam nodig heeft terug te plaatsen in het inmiddels gefilterde en schone water.

Hiervoor gebruiken we het volgende stappenplan:

 1. "Manganese green sand" filter dat ijzer, manganese en hydrogene sulfide uit het water verwijderd.
   
 2. "Actief kool" filter met de hoogste kwalteit kool gemaakt van cocosnoot dat o.a. chloor, sediment en ander vluchtige organische stoffen (VOS) welke schadelijk zijn voor het menselijk lichaam uit het water verwijdert.
  Tevens verwijdert het actieve kool hiermee ook geurtjes en kleurtjes uit het water.

   
 3. "Resin" filter dat kalk en magnesium uit het water verwijdert.
   
 4. "Reverse osmosis" (R.O.) filter dat door middel van een ultra fijn membraam alle andere stoffen, bacterien, virussen, parasieten en verder alle superkleine deeltjes tot 98% uit het water verwijdert waarna zeer schoon en "kaal" water overblijft.
   
 5. "Post carbon filter" verwijdert de eventuele overige 1 of 2 % van de vluchtige organische stoffen (V.O.S.) die door het reverse osmosis membraam heen geglipt zouden kunnen zijn en smaakjes die eventueel door het water opgepikt zouden kunnen zijn in het traject na de reverse osmosis filtratie en verbetert daarmee de smaak van het water iets.
   
 6. "Ultra violet lamp" waarlangs het water stroomt en welke de eventuele 1 of 2% bacterien doodt die door het reverse osmosis membraam heen geglipt zouden kunnen zijn. (zekerheid voorop!)
   
 7. "Mineralen patroon" waardoor het water stroomt en welke de benodigde mineralen terugplaatst in het water waardoor het water een hogere zuurtegraad (PH) verkrijgt en waardoor het water beter zal smaken. Tevens is het drinkwater dan een bron van mineralen in de juiste verhouding, iets dat de gezondheid ten goede komt.
   
 8. Als laatste wordt het schone, veilige drinkwater opgeslagen in een buffervat waarin zich een drijver bevindt welke zilverionen afstaat aan het water dat eventuele herbesmetting met pathogene bacterien voorkomt zodat het schone water dus schoon en veilig blijft.

We zien dat het reverse osmosis filter tot 98% van alle aanwezige stoffen uit het water verwijdert.
Waarom dan al die stappen voor het Reverse osmosis (R.O.) filter?
Dit is bedoeld om het R.O. filter zo schoon mogelijk en "voorbewerkt" water aan te bieden zodat het R.O. systeem zo min mogelijk werk heeft aan het zuiveren van het water.

Daarbij komt dat kalk, ijzer, magnesium en manganese schadelijk zijn voor het R.O. membraam en een aanslag op het membraam kunnen vormen waardoor de "levensduur" van het R.O. filter aanzienlijk verkort wordt.
Het is dus van belang dat deze stoffen zoveel mogelijk uit het water worden verwijderd voordat het water het R.O. filter bereikt.
In de bovengenoemde filterstappen zorgt stap1 ervoor dat ijzer en manganese verwijderd wordt en stap 3 dat het kalk en magnesium uit het water verwijderd wordt.

Chloor, dat soms wordt toegevoegd aan het leidingwater is op zijn beurt weer zeer schadelijk voor de resin in stap 3 en moet daarom voordat het water de resin bereikt uit het water verwijderd worden met behulp van actief kool in filterstap 2.

Het "manganese green sand" in filterstap 1 verwijdert de "rotte eieren lucht" welke vaak voorkomt in grondwater en veroorzaakt wordt door hydrogene sulfide.

Tevens vormen filter 1, en filter 2 (manganese green sand en actief kool) een sedimentfilter dat alle grove deeltjes zoals bijvoorbeeld zand, tegenhoudt.

Door filter 1 en 2 regelmatig in tegengestelde stroomrichting met schoon water te spoelen (back flush) wordt het sediment afgevoerd en worden de filters gedeeltelijk gereinigd.
Deze handeling neemt niet weg dat het "green sand" op gezette tijden geregenereerd dient te worden (met potassium permanganate) en het actieve kool op gezette tijden compleet vervangen dient te worden.

Het resin in stap 3 wordt met behulp van een verzadigde zout oplossing door middel van een automatisch en voorgeprogrameerd systeem op gezette tijden gespoeld, waardoor al het verzamelde kalk en magnesium afgevoerd wordt en het resin geregenereerd wordt.


© Copyright