Melding

De huidige situatie

In 2007 zijn we begonnen met het plaatsen van regenwateropvang-, opslag- en zuiveringssystemen op scholen in de Isaan, noord-oost Thailand.
Door de jaren heen is er enorm veel veranderd en hebben wij veel geleerd waardoor wij en onze systemen steeds verder ontwikkelden, iets dat tot steeds betere resultaten heeft geleid.

Was het in het begin zo dat wij zelf scholen bezochten om te zien of er interresse was voor een regenwaterzuiveringssysteem, is het nu al jaren zo dat scholen ons benaderen met het verzoek een systeem te plaatsen.
Inmiddels hebben we een behoorlijke wachtlijst met scholen.

Maar tussen deze verzoeken van scholen zaten ook veel scholen die niet genoeg regenwater opslagcapaciteit hebben en sommige scholen waren zelfs al helemaal overgegaan op het drinken van leidingwater uit het dorp of leidingwater afkomstig uit een eigen binnenschools grondwatersysteem.

Er zijn veel scholen die als gevolg van ontwetendheid gestopt zijn met het drinken van regenwater omdat men denkt dat grondwater schoner is.
Veel gehoorde argumenten zijn: "er zit vogelpoep in regenwater" , "het leidingwater ziet er schoon uit dus zal het wel goed zijn" en "we kunnen niet genoeg regenwater opvangen voor de zomer dus zijn we er maar mee gestopt".

Wat men niet of onvoldoende beseft is dat het leidingwater afkomstig van een centraal oppompsyteem uit het dorp niet of nauwelijks gezuiverd is en zeker niet aangemerkt kan worden als veilig drinkwater.

De term "leidingwater" omvat drie mogelijk waterbronnen waarvan het water dat de leidingen ingepompt wordt afkomstig kan zijn.

1: water dat terplekke op het schoolterrein van een ondiepe bron onder de grond opgepompt wordt en rechtstreeks zonder enige vorm van behandeling of filtering het gesloten binnenschoolse waterleidingnetwerk ingepompt wordt.

2: water dat afkomstig is van het waterleidingnetwerk uit het dorp en dat eveneens uit een ondiepe bron onder grond opgepompt wordt en zo het hele dorp en de school van water voorziet.
Dit water is oppervlakkig behandeld in een kleine waterzuiveringsfaciliteit.
Het water wordt door een kort traject geleid waar met behulp van de chemische stof Aluin bezinking van het zweefvuil wordt verkregen.
Dit leidt tot ogenschijnlijk redelijk helder water.
In sommige gevallen wordt vlak voordat het water het waterleidingnetwerk ingepompt wordt een beetje chloor aan het water toegevoegd om bacterien te doden.

3: water dat opgepomt wordt uit een vijver, oppervlakte water dus, en vervolgens dezelfde behandeling ondergaat als hierboven omschreven bij #2.


Alle 3 bovenstaande bronnen en eventuele behandelingen leiden absoluut niet tot schoon en veilig drinkwater.
Toch wordt het door veel mensen gedronken omdat met op het oog vindt dat het er schoon uitziet en men niet beter weet.

Het opgepompte grondwater maar ook het oppervlakte water zit vol met zware metalen en chemicalien.
Deze stoffen komen vaak van nature al voor in het grondwater maar in dit geval komen er als gevolg van de landbouwwerkzaamheden ook veel kunstmest en pesticiden in het grondwater terecht.
Er worden veel pesticiden (waarvan er sommige in de westerse wereld al jaren verboden zijn) en kunstmest op de akkers gebruikt.
De stoffen trekken in de grond maar spoelen ook in grote hoeveelheden tijdens een regenbui in de vele kanalen en vijvers waaruit later water gepompt wordt voor het waterleidingnetwerk.

Degelijke rioleringen zijn niet aanwezig op het platteland en overal wordt gebruik gemaakt van beerputten welke een bron van pathogene bacterien zijn die ook in het grondwater terecht komen.
Als de beerput vol zit betaalt men een tankwagen om de beerput leeg te zuigen.
Wanneer de tankwagen vol zit wordt de inhoud ergens op een akker geloosd.
Gezien het feit dat er niet diep genoeg geboord wordt wanneer er een grondwateroppomp systeem aangelegd wordt pompt men het water vanuit een zogenaamde ondiepe bron waar bacterien volop aanwezig zijn. (zie pagina "testresultaten" test #4).

In sommige gevallen wordt er chloor toegevoegd aan het leidingwater, maar lang niet altijd.
Chloor doodt de aanwezige bacterien maar chloor op zich is zeer schadelijk voor de gezondheid naast het feit dat het vies smaakt.
Daarbij komt dat nog steeds alle chemicalien in het water aanwezig zijn + 1, chloor.

Het wordt nu wel steeds duidelijker dat regenwater en waarom regenwater nog steeds de beste en zuiverste bron van drinkwater is, ondanks de aanwezige vogelpoep.
En dat regenwater een stuk makkelijker te behandelen is dan grond- en oppervlaktewater spreekt inmiddels ook voor zich.

Maar de kinderen op de scholen waar men leidingwater drinkt hebben ook recht op schoon en veilig drinkwater.
En de kinderen hebben geen stemrecht als het gaat om welk water zij liever drinken, dat wordt voor hen door de volwassenen bepaald.
Daarbij komt dat het in de ogen van een kind zo is dat wat een volwassene zegt toch wel waar zal zijn.

Om die reden zijn we in 2012 begonnen met het installeren van het eerste grondwaterzuiveringssysteem op een school.
Inmiddels is dit systeem op meerdere scholen in gebruik en zijn de resultaten zeer goed te noemen.

Meer over de toegepaste technieken in dit systeem leest u op de pagina "filtertechniek" in het menu "grondwater".
 

© Copyright